shutterstock/Fotophoto

Analýzy a argumenty

Nepochopení? Krajiny Vyšehradskej štvorky a konferencia o budúcnosti Európy

Akú Európu predstavujú Vyšehradské krajiny a je primerané hovoriť v prí¬pade V4 o aliancii?

Pri príležitosti 30. výročia založenia V4 sa premiéri krajín Vyšehradskej skupiny vo februári 2021 v Kra¬kove dohodli aj na spolupráci počas Konferencie o budúcnosti Európy.2 Ako treba chápať toto vyhlásenie a akú Európu predstavujú Vyšehradské krajiny

Konferencia o budúcnosti Európy sa má začať 9. mája 2021. Cieľom celoeurópskeho občianskeho dialógu je hľadanie odpovede na otázku, čo sa v Európe musí zlepšiť a akú úlohu má Európa zohrávať na medzinárodnej scéne.

Predsedníctvo konferencie o budúcnosti Európy si tiež stanovilo za cieľ zblížiť rôzne pred­stavy o jej budúcnosti. To je herkulovská úloha. Zástancovia európskeho federalizmu sa sna­žia o európsky spolkový štát. Avšak predstava národných konzervatívcov spočíva vo vnímaní EÚ ako aliancie národných štátov.

Rozdielne názory o budúcej podobe Európy boli naposledy opäť zjavné počas rokovaní o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 a pláne obnovy pre EÚ. Pozornosť sa zameria­vala najmä na krajiny Vyšehradskej skupiny (V4), ktorých stanoviská mnohí účastníci vnímali ako problémové.

Pri príležitosti 30. výročia založenia V4 sa premiéri krajín Vyšehradskej skupiny vo februári 2021 v Kra­kove dohodli aj na spolupráci počas Konferencie o budúcnosti Európy.2 Ako treba chápať toto vyhlásenie? Akú Európu predstavujú Vyšehradské krajiny a je primerané hovoriť v prí­pade V4 o aliancii?

zdielať

Správy a anýzy o Slovensku
Europäische Kommission
Štvrtok, 2021, marca 18
Prečítajte si viac

O edícii

&nbsp

Dr. Kristin Wesemann

Dr

Leiterin Strategie und Planung

kristin.wesemann@kas.de +49 30 26996-3803

Marianne Graumann

Referentin Strategie und Planung (derzeit abwesend, Vertretung: Sophie Steybe)

marianne.graumann@kas.de +49 30 26996 3726 +49 30 26996 53726