Správy a anýzy o Slovensku

Creating awareness for communities to lobbying National and County Governments to adopt problematic regulations in West

autori Edwin Adoga Ottichilo
Series of county level trainings on land laws and their applications in the area of food security and DRR have been done in the recent past by KAS and other partners targeting the government and non-governmental actors in the two counties. Nonetheless, the need to amplify these trainings at the community level has emerged as an important step in wide spreading public awareness on emerging issues. On a different note, community training approach is becoming more useful in connecting lobbying and advocacy efforts at the county level with practical evidences at the community level.

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Kenya Kenya