Správy a anýzy o Slovensku

Die Slowakei vor der Wahl

4 Wochen vor der Wahl: Geringes Wählerinteresse. „Schicksalswahlen“ gehören schon zur Routine. Reformpolitik als Wahlkampfthema wenig attraktiv.Bericht aus Bratislava von KAS Mitarbeiter Dr. Stefan Gehrold und Christoph Thanei.
kontaktná osoba

Matthias Barner

Matthias  Barner bild

Leiter des Auslandsbüros Vereinigtes Königreich und Irland

matthias.barner@kas.de +44 20 783441 19

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland