Správy a anýzy o Slovensku

Entwicklung der Parteien

autori Frank Spengler, Petr Blazek
Laut Meinungsumfrage des Instituts STEM vom Oktober würde die ODS 32,6% der Wahlberechtigten, die Sozialdemokraten (ČSSD) 16,6%, die Kommunisten (KSČM) 18,5%, die Christdemokraten (KDU-ČSL) 6,7% und die Freiheitsunion (US-DEU) nur 3,5% der Stimmen bekommen.

Sollten im Oktober Parlamentswahlen stattfinden, würde somit die ODS auf der Basis der von STEM erfragten Wählerpräferenzen 88, die ČSSD 44, die KSČM 50 und die KDU-ČSL 18 Mandate erhalten. Dies würde eine Regierungskoalition der ODS mit der KDU-ČSL mit 106 zu 94 Mandaten ermöglichen.

Entwicklung der Wählerpräferenzen in Tschechien im Jahre 2003:

http://www.kas.de/upload/bilder/laenderberichte/wahlbarometer2003_tschechien.jpg

(Quelle: Prager Zeitung)

zdielať

kontaktná osoba

Matthias Barner

Matthias  Barner bild

Leiter des Auslandsbüros Vereinigtes Königreich und Irland

matthias.barner@kas.de +44 20 783441 19
Správy a anýzy o Slovensku
Štvrtok, 2003, novembra 6
Wählerpräferenzen für die Wahl des Staatspräsidenten

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland