Správy a anýzy o Slovensku

PASCHTU VERSION

Afghanistan's Political Parties and where they come from (1902-2006)

Die KAS-Studie "Islamists, Leftists – and a Void in the Center. Afghanistan's Political Parties and where they come from (1902-2006)", die 2006 in englischer Sprache erschien, wurde auf Bitte des afghanischen Parlaments 2007 auch in die Landessprachen Dari und Paschtu übersetzt. Die KAS-Analyse, die Thomas Ruttig verfasste, gilt international als Standardwerk. Bei dem hier vorliegenden PDF-Dokument handelt es sich um die Paschtu-Version der Studie.

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Afghanistan Afghanistan