Správy a anýzy o Slovensku

Reaktionen in der Türkei auf den EU-Fortschrittsbericht

autori Frank Spengler, Dirk Tröndle
Weitere Themen: Präsidentenwahl der Großen Türkischen Nationalversammlung, Zusammenschluss auf dem linken Parteienspektrum, Info-Mail
kontaktná osoba

Sven-Joachim Irmer

Správy a anýzy o Slovensku
Utorok, 2004, septembra 28
Diskussion um Strafrechtsnovelle erschüttert die Glaubwürdigkeit der türkischen Regierung

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland