Správy a anýzy o Slovensku

Die sang- und klanglose Auflösung der New National Party (NNP) in Südafrika

autori Andrea Ellen Ostheimer
Am 9. April 2005 löste sich die Partei, die über 40 Jahre hinweg dieUnterdrückung und Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung zuverantworten hatte, auf.
kontaktná osoba

Dr. Jan Cernicky

Dr

Internationaler Handel und Wirtschaft

jan.cernicky@kas.de +49 30 26996 3516 +49 30 26996 3551

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland