Správy a anýzy o Slovensku

Frohe Weihnachten!

Schon wieder neigt sich ein interessantes und spannendes Jahr seinem Ende zu. Diesen Anlass wollen wir dazu nutzen, Ihnen für Ihr Interesse an unserer Arbeit und Ihre Unterstützung in Form eines kleinen Jahresrückblicks zu danken!

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Chile Chile