Správy a anýzy o Slovensku

IVO BAROMETER 2013: Kvalita demokracie na Slovensku

Eine Untersuchung des Instituts für Öffentliche Angelegenheiten zu zentralen Bereichen der Demokratiequalität in der SK

Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne hodnotiť kvalitu demokracie na Slovensku v piatich oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv; nezávislé médiá a médiá verejnej služby; občianska spoločnosť a tretí sektor. Podľa autorov, v prvom polroku 2013 „snaha o koncentráciu mocenských pozícií v rukách jednej politickej sily nadobudla z hľadiska intenzity neporovnateľnú podobu () od nastolenia demokracie v roku 1989.“Na tomto mieste prinášame plné znenie textu, ktory vyšiel s podporou Nadácie Konrada Adenauera.

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Slovensko Slovenská republika