Agrégateur de contenus

Titre unique

BURSA SUR-PLACE 2024

Konrad Adenauer Foundation's office in Moldova announces the opening of the competition for the Sur-Place 2024 scholarship programme.

Agrégateur de contenus

Programul își propune să susțină tinerii talentaţi, care sînt preocupaţi de viaţa politică şi sînt activi în comunitate, oferindu-le şansa să se concentreze pe studii şi să-și dezvolte angajamentul socio-politic.
Bursa Sur-Place se adresează tinerilor studenţi (ciclul de licenţă) care îndeplinesc următoarele criterii:
  • sunt studenți ai unei universități din Republica Moldova, primul si al doilea an al ciclului de licenţă.
  • se implică activ în viaţa socială şi/sau politică,
  • au rezultate academice înalte,sînt receptivi la valorile împărt ășite de Fundație,
  • au ca scop profesional angajarea în domeniu lp ublic sau activităţi ale vieţii publice (media, partide, asociaţii,
  • universităţi, ong-uri, etc.),
  • cunosc cel puţin o limbă s trăină, cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj,
  • sunt dispuşi să participe la instruirile şi evenimentele organizate de Fundație.

 

Bursa
Bursa se acordă pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire pe un an. Pe lângă componenta
financiară, programul include o serie de instruiri şi evenimente pentru bursierii selectați.


Înscriere și selecție
Candidaţii vor fi evaluaţi în două etape: prima etapă - în baza dosarului, iar candidaţii aprobați la prima etapă vor fi invitaţi la interviu. Notă: Doar persoanele selectate pentru etapa a doua vor fi contactate în scris, prin e-mail.
Dosarul complet urmează a fi transmis în format electronic prin intermediul FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE până cel târziu pe 26 decembrie 2023 . Dosarul va fi considerat complet doar în cazul în care va conține anexele de mai jos:
1. CV în limba engleză sau germană,
2. Copia scanată a unui act care confirmă stat utul de student înmatriculat la una din universitățile din
Republica Moldova, ciclul licență,
3. Scrisoare de motivaţie în limba engleză sau germană (max. 1-2 pag.),
4. Copia scanată a diplomei de bacalaureat inclusiv ane xa cu note,
5. Copia scanată a unui act care demonstrează reușita academic ă universitară (excepție studenții anului I de studii),
6. Recoma ndare din partea unui profesor al cărui curs a fost absolvit,
7. Recomandare din partea unei persoane/organizaţii care poate atesta angajamentul civic, politic etc.1NOTĂ: Anexele la dosar pot fi atașate doar de utilizatorii poștei electronice Gmail. Se recomandă crearea unui asemenea cont (dacă nu există), pentru a simplifica procesul de înscriere. Alte modalități de expediere a dosarului nu se acceptă.

partager

Agrégateur de contenus

comment-portlet

Agrégateur de contenus

Agrégateur de contenus