Asset-Herausgeber

Einzeltitel

MEĐUETNIČKI ODNOSI NA KOSOVU IZ PERSPEKTIVE RAE ZAJEDNICE (Serbian Version)

Sa ukupnom populacijom manjom od 1,8 miliona stanovnika, kosovsko stanovništvo je prilično raznoliko.Trideset tri od 38 opština na Kosovu su multietničke, sastavljene od nekoliko etničkih grupa pravno priznatih kao „zajednice“.S'obzirom da su kosovski Srbi zvanično bojkotovali zvanični popis stanovništva 2011.I dan danas, Kosovo zaostaje za punom integracijom manjina u politički, socijalni i ekonomski život zemlje i poštovanjem nacionalnog pravnog okvira i međunarodnih standarda za manjinska prava. Ovaj dokumenat navodi da su pripadnici etničkih grupa, Roma, Aškalija i Egipćana (u daljem tekstu RAE) građani koji su nedovoljno zastupljeni, diskriminisani i da su građani druge klase po gotovo svim pokazateljima, S'toga,cilj ovog dokumenta je da proanalizira trenutnu situaciju RAE zajednica, kao pozadinu za analizu odnosa među zajednicama na Kosovu, i da pruži preporuke za relevantne saradnike i širu javnost.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Kosovo

Asset-Herausgeber