Einzeltitel

Україна: 30 років на європейському шляху.

24 серпня 1991р., 30 років тому прийнято Акт про проголошення незалежності України, який було підтверджено на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991р. За період 30-річної історії незалежної України (1991-2021рр.) в державі відбулися кардинальні зміни в усіх без винятку сферах. Прийнятими в перші роки незалежності законодавчими актами були визначені, а у 1996р. Конституцією України — закріплені засади розбудови Української держави як демократичної, правової та соціальної. Значно розширився перелік гарантованих Конституцією держави прав і свобод громадян, передусім, політичних, принциповим досягненням стало створення реальних можливостей для їх реалізації і захисту. У країні утворилися нові інститути, такі як: приватна власність, ринкова економіка, вільне підприємництво, багатопартійність, плюралістичне громадянське суспільство, свобода слова та вільні від цензури медіа тощо.

Від перших років незалежності Україна заявила про свій європейський вибір, що знайшло відображення в законах та інших нормативних актах, міжнародно-правових документах. Цей вектор розвитку був підтриманий більшістю громадян, як передумова демократичного розвитку, високого рівня соціально-економічного добробуту та захисту прав і свобод громадян. Водночас, рух України у європейському напрямі був непростим. Нерідко дії влади не збігалися з визначеними орієнтирами суспільних трансформацій, здійснювалися непоодинокі спроби загальмувати процес європейської інтеграції України, інспіровані як зсередини, так і зовні. Європейський вибір дався Україні дорогою ціною. Вікопомною віхою на 30-річному шляху України стали Революція Гідності 2014р. та героїчний опір Українського народу російській агресії, які показали готовність українців ціною власного життя захищати суверенітет і незалежність своєї країни та європейський шлях розвитку. Ці події свідчать про завершення переходу більшості українського суспільства від пострадянського стану до реального засвоєння європейських цінностей. Підписання у 2014р. Угоди про асоціацію між Україною та ЄС уможливило початок всеосяжних реформ, які, попри не завжди однозначні результати, здебільшого «прижилися» на українському грунті. Нині 6 Україна впевнено йде до своєї стратегічної мети — повноправного членства в Європейському Союзі. За 30 років незалежності в Україні виросло покоління людей, процес соціалізації яких відбувався вже у принципово нових умовах наявності власної держави та демократичного суспільного ладу. Ціннісні орієнтації цієї категорії громадян, особливості їх ідентичності та політичного вибору, практичні прояви патріотизму та громадянської позиції свідчать про відносно більшу орієнтацію на європейські цінності, відповідні способи діяльності і життя, ніж у їх попередників, вихованих в умовах СРСР. Поступово, але впевнено відбувається процес позбавлення рудиментів радянської ментальності в усьому суспільстві. Можна стверджувати, що ментальна еволюція є однією з найважливіших суспільних трансформацій, що відбулася в Україні протягом часу її незалежності. Представлене видання Центру Разумкова є спробою комплексного дослідження еволюції різних сфер українського суспільства в період 1991-2021рр., досягнутого прогресу, проблем і перспектив розвитку в різних сферах, з погляду їх впливу на стан забезпечення громадянських, політичних, економічних і соціальних прав і свобод громадян, сприяння практичній реалізації євроінтеграційного курсу України. Автори також хотіли нагадати основні «віхи» у 30-річній історії нашої незалежної держави, виокремити головні етапи перетворень, підкреслити важливість змін, що відбулися, та позначити тенденції, що ведуть у європейське майбутнє.

Ansprechpartner

Anna Portnova

Anna Portnova bild

Projektkoordinatorin Politische Parteien und Jugendorganisationen

anna.portnova@kas.de +380 44 4927443 +380 44 4927443