Länderberichte

Nông thôn Việt Nam trong quá trình biến đổi

von Dr. Willibold Frehner
Việt Nam hiện đang trong giai đoạn biến đổi sâu sắc có tác động quyết định đến tình hình chính trị thời sự của cả những năm sắp tới. Kinh tế, xã hội và chính trị đang tìm một định hướng mới và trong giai đoạn đó đều biến chuyển cơ cấu của mình. Các biến đổi kinh tế đã đem lại nhiều tiến bộ lớn và rõ nét đối với người dân. Với 86 triệu người và vị trí đông dân thứ 2 trong khối ASEAN, dù đã có nhiều biến chuyển và tiến bộ trong những năm vừa qua thì Việt Nam hiện vẫn nằm trong nhóm các quốc gia được định nghĩa là nghèo và lạc hậu (chỉ số HDI năm 2007/08 là 105 trong 177).

Über diese Reihe

Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist in rund 110 Ländern auf fünf Kontinenten mit einem eigenen Büro vertreten. Die Auslandsmitarbeiter vor Ort können aus erster Hand über aktuelle Ereignisse und langfristige Entwicklungen in ihrem Einsatzland berichten. In den "Länderberichten" bieten sie den Nutzern der Webseite der Konrad-Adenauer-Stiftung exklusiv Analysen, Hintergrundinformationen und Einschätzungen.

Bestellinformationen

erscheinungsort

Vietnam Vietnam