Veranstaltungsberichte

"Монгол Улсын Төрийн байгуулал дахь засаглалын институт" судалгаа

Конрад-аденауэр-Сан, МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн хамтарсан мэргэжилтний зөвлөл

МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхим, Конрад-Аденауэр-Сан хамтран Монгол Улсын төрийн байгуулал дахь засаглалын институтын талаар буюу төрийн эрх мэдлийн хувиарилалтын тулгамдсан асуудлуудаар ахисан түвшиний судалгаа хийхээр судлаачдыг сонгон шалгаруулж энэ жилийн эхний нээлттэй хэлэлцүүлгээ эрдэмтэн судлаачдын дунд 02 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг хэлэлцүүлгийн үеэр КАС-гийн Суурин төлөөлөгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Др. Петер Хефеле, шалгаруулалтаар сонгогдсон судлаач, эрдэмтэд үндсэн хуулийн зарчим, төрийн эрх мэдэл хувиарилалт, засаглалын институцын тулгамдсан асууудлаар санал асуулга явуулан, хэлэлцүүлэг өрнүүлж, дэвшүүлсэн тодорхой сэдвүүд дээр санал нэгдсэн үр дүнтэй хэлэлцүүлэг зохиогдлоо.

Expertenpanel 2018 v_2
Expertenpanel 2018 v_1
Workshop mit dem Thema Gewaltausübende Organe im Staatsaufbau der Mongolei, 23.02.2018

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Mongolei

Über diese Reihe

Die Konrad-Adenauer-Stiftung, ihre Bildungsforen und Auslandsbüros bieten jährlich mehrere tausend Veranstaltungen zu wechselnden Themen an. Über ausgewählte Konferenzen, Events, Symposien etc. berichten wir aktuell und exklusiv für Sie unter www.kas.de. Hier finden Sie neben einer inhaltlichen Zusammenfassung auch Zusatzmaterialien wie Bilder, Redemanuskripte, Videos oder Audiomitschnitte.